About Me

พาลูกเรียนรู้ ดูไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ


สำหรับสาวกไดโนเสาร์ไม่ควรพลาดที่นี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี นอกจากไดโนเสาร์แล้วยังมีสิ่งที่น่าเรียนรู้ต่างๆ มากมาย มาที่นี่รับรองว่าคุ้ม เพราะที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับประชาชนชาวไทยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา อันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็น 1 ใน 12 โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี


กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2543 และจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และเปิดให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง


ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้


ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ประวัติกรมทรัพยากรธรณี
2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป

 •     ธรณีวิทยา คือ อะไร , กำเนิดโลก , ส่วนประกอบโลก , หินต่างๆ , วัฎจักรของหิน
 •     วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต , โครงสร้างทางธรณีวิทยา , กระบวนการทางธรณีวิทยา
 •     การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก , การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่างๆ , ธรณีวิทยาของประเทศไทย

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย
 •     Precambrian
 •     Recent หินยุคต่างๆ
 •     Model สถานที่ของหินยุคต่างๆ
 •     ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่างๆ
 •     ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่างๆ

ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 3
1. ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี

 •     กำเนิดแร่ , การตรวจวิจัยแร่ , คุณสมบัติทางกายภาพ , คุณสมบัติทางเคมี , คุณสมบัติทางแสงของแร่ , การจำแนกชนิดของแร่ , การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม , การใช้ประโยชน์แร่
2. ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์
 •     การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
 •     ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
 •     การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์
 •     เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
 •     การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
 •     ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
 •     พลังงานทางเลือก
 •     ถ่านหิน
 •     การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง
 •     น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 •     สวนดึกดำบรรพ์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสภาพแวดล้อมและไดโนเสาร์จำลอง
 •     ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil) ไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย
 •     หุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธ์ุไทย และสัตว์ดึกดำบรรพ์อื่นๆ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-902 7661, 02-902 7681, 02-902-7695
โทรสาร : 02-902 7695
เว็บไซต์ : http://www.dmr.go.th/museum_pathum
อีเมล : ngm.dmr3@dmr.mail.go.th
 

วันและเวลาทำการ
 • วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. (หยุดวันจันทร์)
ค่าเข้าชม
 •  เด็ก 10 บาท / ต่างชาติ 50 บาท
 •  ผู้ใหญ่ 30 บาท / ต่างชาติ 100 บาท
การเดินทาง
โดยรถยนต์ จากกรุงเทเพฯ
 • ใช้ทางด่วนพิเศษลงที่ ด่านธรรมศาสตร์ แล้วใช้เส้นทางถนนคลองหลวงผ่านวัดพระธรรมกาย ถึงจุดตัดกับถนนวงแหวนรอบนอกบางพลี-บางปะอิน ตรงไปจนสุดเส้นทางที่ถนนเลียบคลองห้า ให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 500 เมตร
 • ใช้ทางเส้นรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าทางถนนเลียบคลองห้า ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์   ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร

Post a Comment

0 Comments