About Me

DIY รางรถแข่ง ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้


DIY รางรถแข่ง ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้

จากโจทย์รถแข่ง 4 คัน ที่เจ้าลูกชายได้วางยาแอดมินไว้ก่อนไปโรงเรียน คือ อยากได้รางรถแข่งสำหรับรถ 4 คันนี้ เอาไงละทีนี้ แอดมินจึงเริ่มจากการสำรวจรอบบ้านก่อนว่าบ้านเรามีอะไรพอที่จะปรับมาเป็นรางรถแข่งได้ไหมนะ และแล้วก็เจอกล่องของเล่่นเปล่าที่มีขนาดความกว้างให้รถแข่ง 4 คันแข่งกันได้พอดี และเศษฟิวเจอร์บอร์ดเหลือใช้ เมื่อไอเดียเกิด ก็เตรียมอุปกรณ์เลยค่ะ เมื่อเจ้าลูกชายกลับจากโรงเรียนแล้วเราก็มาลุยกันเลยค่ะ ทำไปด้วยกัน ช่วยกันทำ ดูสิว่าหน้าตาจะเป็นยังไง

อุปกรณ์


 • กล่องเปล่าที่ไม่ใช้แล้ว
 • กระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร๋ด
 • กระดาษสี
 • ดินสอ ไม้บรรทัด
 • กรรไกร, คัตเตอร์
 • กาวสองหน้าอย่างบาง, เทปใส
 • ขวดเปล่าน้ำดื่ม (ใช้รองใต้รางรถแข่งเพื่อความลาดเอียง)

วิธีทำ

 • นำกระดาษสีมาติดกล่องเพื่อความสวยงามหรือเพื่อปกปิดกล่องที่เอามา DIY ในที่นี้แอดมินใช้กระดาษสีขาวตามความสะดวก และติดกับกล่องด้วยกาว 2 หน้าและเทปใส
 • แบ่งช่องให้เป็นช่องเท่าๆ กันแล้วใช้ดินสอขีดเส้นไว้ โดยแต่ละช่องจะต้องกว้างกว่าความกว้างของรถแข่งของเล่น

 • นำกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดเป็นเส้นเล็ก เพื่อเป็นที่กั้นเป็นรางรถแข่ง แอดมินใช้ฟิวเจอร์บอร์ด ความยาวเท่ากับความยาวของกล่องที่นำมาใช้ ส่วนความกว้างแอดมินกำหนด 1.5 mm. เพราะรถแข่งที่มีไม่สูง จากนั้นนำมาประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยเทปใส
 • นำที่กั้นรางรถแข่งมาติดลงบนกล่องที่ได้เตรียมไว้ ตามรอยดินสอที่ขีดกำหนดไว้ด้วยกาวสองหน้าอย่างบาง และปิดขอบของรางรถแข่ง ตามรูป

 • นำฟิวเจอร์บอร์ดความกว้างเท่ากับความกว้างของรางรถแข่งมาทำเป็นที่กันรถแข่งก่อนปล่อยตัวรถแข่ง แอดมินใช้ความยาวมากหน่อยเพื่อให้สะดวกในการจับ
 • นำขวดน้ำเปล่ามารองรางรถแข่งเพื่อเพิ่มความลาดเอียงให้รางรถแข่ง ยึดติดด้วยเทปใส
 • จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือ รอคนตั้งโจทย์มาตรวจสอบค่ะ
โชคดีที่ลูกชายของแอดมินไม่รู้จักของเล่นมีแบรนด์ เลยสนุกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าจะซื้อมาหรือไม่ แต่เค้าสนุกที่ได้มีส่วนร่วมทำมันขึ้นมา ช่วยตัดกระดาษ ติดกระดาษ ช่วยขีดเส้น ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากทีเดียวค่ะ

Post a Comment

0 Comments