About Me

ยิมนาสติก สมาธิ สุขภาพ สนุก พื้นฐานทุกกีฬาให้ลูกน้อย


ในช่วงอายุ 1-6 ปี นี้ การพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ตามธรรมชาติ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ดังนั้นในช่วงเวลานี้ควรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและถูกวิธี กีฬาที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มีหลายชนิด แต่ที่จะแนะนำ คือ “ยิมนาสติก”
กีฬายิมนาสติก (Gymnastics) เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัย เพราะเด็กจะมีความพร้อมทั้งทางสรีระและจิตใจ การเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติจึงทำให้ง่ายต่อการฝึกฝน ยิมนาสติกจะทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น ทักษะการทรงตัว ความว่องไว เป็นพื้นฐานของกีฬาทุกประเภท จะสามารถเล่นกีฬาอย่างอื่นได้อย่างง่ายดาย


เมื่อฝึกกีฬายิมนาสติกแล้ว จะสามารถเล่นกีฬาอย่างอื่นได้อย่างง่ายดาย เพราะได้ทั้ง ความยืดหยุ่น การทรงตัว และความว่องไว เด็กที่ผ่านการฝึกสอนที่ถูกต้องจะแสดงให้เห็นพัฒนาการในจุดต่างๆ
ยิมนาสติกเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ควรได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

การเคลื่อนไหวของร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของสมอง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งยังส่งผลให้ร่างกายและหัวใจแข็งแรง ยังช่วยให้เด็กมีระเบียบวินัย มีสมาธิ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ มีความอดทน มีความพยายาม


คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหากีฬาพื้นฐานให้ลูก ยิมนาสติกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีทางด้านร่างกายและจิตใจให้ลูกของคุณ รวมถึงได้เพื่อนใหม่ๆ ทั้งยังมีความตั้งใจมากขึ้นที่เห็นเพื่อนทำได้ก็อยากทำได้ด้วยเหมือนกัน สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกระตุ้นในช่วงแรกที่ลูกต้องปรับตัว และชมเชยเมื่อเค้าทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็เรียนได้ค่ะ

Post a Comment

0 Comments