About Me

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ สวยงามทั้งวัดและวิว


ใครที่ได้มาเยือนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากจะมาชมวิวภูเขาสวยๆ เก็บสตรอเบอรี่ ดูไร่กระหล่ำปลี ก็ย่อมจะไม่พลาดสักการะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทั้งด้านความสวยงาม และความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ที่นี่มีผู้มาเยือนกันมากมาย ทั้งนักท่องเที่ยวที่มาชมความสวยงาม และผู้แสวงบุญที่มาปฏิบัติธรรม
ประวัติความเป็นมา
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่
เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต
บนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ภายในตกแต่งด้วยหินและแก้วหลากสี สวยงาม และยังตกแต่งต่อไปเรื่อยๆมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
เด่นตระหง่านอยู่บนภูเขา ฐานมีขนาดความกว้าง 51 เมตร ยาม 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่นๆนั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา การเข้าไปสักการะจะต้องถอดรองเท้าก่อน เมื่อเข้าไปแล้วสามารถมองเห็นวิวทิวเขาที่สวยงาม

ที่อยู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เลขที่ 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 063-359-1554 ช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น.
พิกัด GPS วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว : 16.78924, 101.05031
ขอบคุณข้อมูลจาก www.phasornkaew.org

Post a Comment

0 Comments