About Me

อาชาบําบัด ขี่ม้ารักษาโรคเพราะชีวิตคนเรานั้นเลือเกิดไม่ได้ จึงทำให้เด็กที่เกิดมานั้นมีทั้งสมบูรณ์แบบ และไม่สมบูรณ์แบบคละเคล้ากันไป บางคนสุขภาพไม่แข็งแรง เพราะเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติร่างกายและทางด้านสมอง หรือที่เรียกกันว่า เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไป เช่น เด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย เด็กสมาธิสั้น เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กออทิสติก เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการซ้ำซ้อน เด็กปัญญาเลิศ เหล่านี้ถือเป็นเด็กที่มีความผิกแกติ และวิธีการดูแลเด็กแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไป ส่วนจะได้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคนได้รับการค้นพบได้เร็วหรือช้าด้วย และเด็กจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ และแก้ไขข้อบกพร่องตามวิถีทางที่ถูกต้องด้วย
อาชาบำบัด หรือการขี่ม้าเพื่อบำบัดรักษาโรค
บำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
เด็กที่มีความพิการทางสมอง CP (Cerebral Palsy) อาการของเด็กประเภทนี้จะเกิดในรูปแบบของการสั่งงานหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดปกติ เป็นผลที่เกิดมาจากสมองที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความพิการ ไม่ว่าจะเป็นอาการเกร็งที่หน้า แขนขาชักกระตุก การเคลื่อนไหวลำตัวและส่วนอื่นๆ มีการติดขัด หรือแม้แต่การพูดที่ผิดปกติ ในทางการแพทย์แล้วเด็กกลุ่มนี้ยังไม่จัดเป็นเด็กพิเศษ เพราะส่วนมากจะยังมีสติปัญญาดีเหมือนกับคนปกติ การใช้อาชาบำบัดเพื่อรักษาเด็กกลุ่มนี้จะส่งผลได้ดีมาก เพราะม้าจะมีการเคลื่อนไหวและก้าวเดินใกล้เคียงกับมนุษย์มาก ทำให้เด็กมีการรับรู้และการปรับสมดุลของการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นตามจังหวะการก้าวเดินของม้า นอกจากนั้นการขี่ม้ายังส่งผลต่อกล้ามเนื้อแทบทุกส่วนของร่างกาย ส่งต่อระบบประสาทการรับรู้ทั่วร่างกายช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อลงได้ ซึ่งถือว่าเป็นกายภาพบำบัดที่ได้ผลดีอีกรูปแบบหนึ่ง
เด็กที่มีพัฒนาการทางสมองล่าช้า (Developmental delayed) พัฒนาการทางสมองล่าช้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ กลุ่มเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติก และกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม เด็กกลุ่มนี้นอกจากจะมีพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้าแล้ว ถ้าขาดการดูแลในเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ช้าตามไปด้วย (เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ส่วนมากจะมีแขนขาที่มีขนาดไม่พอดีกับร่างกาย) อาชาบำบัดจึงถือได้ว่าเป็นวิธีการบำบัดที่ดีมากสำหรับเด็กกลุ่มนี้ เพราะการขี่ม้าจะกระตุ้นกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทำให้มีการพัฒนาได้ตามปกติ ยังส่งผลทำให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและมีพัฒนาการทางสมองดีขึ้นด้วย อีกทั้งการได้คลุกคลีกับม้ายังเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ กระตุ้นประสาทการรับรู้และการปรับตัวเข้ากับสังคมของเด็กได้อย่างดีเยี่ยม
1. เด็กได้รับการกระตุ้นการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จากการฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดต่างๆ
2. เด็กได้รับการกระตุ้นการพัฒนาการทางด้านปัญญา จากการฝึกในเรื่องของสมาธิ การตัดสินใจ
3. เด็กได้รับการกระตุ้นการพัฒนาการทางจิตใจ อารมณ์ ควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น รู้จักการเข้าสังคม
4. เด็ก ที่ได้ขี่ม้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพัฒนานำมาเป็นความสามารถพิเศษ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้


Post a Comment

0 Comments