About Me

เทควันโด สร้างสุขภาพ สมาธิ บุคลิกภาพ
กีฬาเทควันโด เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สามารถส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการเล่นได้ตั้งแต่เล็กๆ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือเด็กบางคนอาจมีพรสวรรค์และความสามารถทางกีฬาชนิดนี้ ทำให้น้องไปไกลเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งเด็กๆ จะสามารถเริ่มต้นเรียนเทควันโดได้ตั้งแต่ 3-4 ขวบขึ้นไปกีฬาเทควันโด (Taekwondo) เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี แต่เน้นที่การต่อสู้ด้วยมือเปล่า เท้าเปล่า จัดเป็นศิลปะป้องกันตัวชั้นนำที่คนสนใจเล่นกันทั่วโลกตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ ความน่าสนใจของเทควันโดอยู่ที่การจัดลำดับสายคาดเอวที่เริ่มต้นตั้งแต่สายขาวจนถึงสูงสุดคือสายดำ
ประโยชน์ของกีฬาเทควันโด

  • เพื่อใช้ป้องกันตัว เมื่อมีภัยมาถึงตัว
  • ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนากล้ามเนื้อและระบบหายใจ
  • พัฒนาการทรงตัว สร้างบุคลิกภาพที่ดี
  • ช่วยให้มีไหวพริบ สร้างสมาธิ ฝึกระเบียบวินัย
  • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • ฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาข้อควรระวัง
ในระหว่างเรียนอาจอุบัติติเหตุเล็กๆ น้อยๆ สำหรับเด็กอาจมีการพลาดเตะโดนกันจริงๆ บ้าง อันนี้คุณพ่อคุณพ่อต้องสร้างภูมิคุ้มกันความอ่อนแอให้ลูกๆ ก่อนเริ่มเรียนด้วยนะคะ
 

อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงความพร้อมของลูกน้อย สภาพร่างกาย โรคประจำตัว หรืออื่นๆ ด้วยนะคะ ที่สำคัญควรเน้นเพื่อสุขภาพและความบันเทิง อย่าใส่ความคาดหวังกับลูกมากเกินไป จนกลายเป็นความกดดัน จนทำให้ลูกเกิดความไม่มั่นใจ ซึ่งแทนที่จะส่งผลดีอาจเปลี่ยนเป็นส่งผลเสียแทนได้

Post a Comment

0 Comments